eIDAS

Send dokumenter til EU medlemslande og få dem sikkert underskrevet gennem anvendelse af EUs elektroniske identifikation og tillidstjeneste.

eIDAS er inkluderet i alle Addo Sign abonnementer

Hvad er eIDAS og hvorfor er det smart?

eIDAS er en europæisk regulering, som blev etableret for at skabe en harmoniseret ramme for elektronisk identifikation og tillidstjenester på tværs af EU-medlemsstaterne. Kort fortalt betyder det at man gennem Addo Sign kan sende dokumenter til underskrift i andre EU lande, og med eIDAS anvender du det pågældende lands digitale identifikation, på samme måde som vi i Danmark anvender MitID.

Scenarie

Du laver forretninger med en italiensk virksomhed, og skal sende en kontrakt til underskrift og vil gerne være sikker på, at den når sikkert frem og underskrives af den korrekte person. Her bruger du helt enkelt bare eIDAS, som sikre at modtager identificerer sig og underskriver med den italienske pendant til MitID.

Tilgængelige lande

Østrig, Belgien, Kroatien, Estland, Tyskland, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien.

Sådan anvendes eIDAS i Addo Sign

Det er enkelt at benytte eIDAS i Addo Sign. Når du tilknytter en modtager skal du blot vælge Europa > eIDAS. Har du flere underskrivere af dokumentet kan du individuelt vælge, hvordan de skal identificerer sig og underskrive. Så tilføjer du en anden underskriver kan dette sagtens være med MitID.

Prøv gratis

Mere information om EU/eIDAS

eIDAS står for "Electronic Identification, Authentication, and Trust Services," hvilket på dansk oversættes til "Elektronisk Identifikation, Autentifikation og Tillidstjenester." Det er en europæisk regulering, som blev etableret for at skabe en harmoniseret ramme for elektronisk identifikation og tillidstjenester på tværs af EU-medlemsstaterne. eIDAS blev vedtaget i 2014 og blev gældende fra 2016.
 

Vigtigste mål med eIDAS

Facilitere Transaktioner På Tværs Af Grænser
eIDAS har til formål at fjerne hindringer for elektroniske transaktioner inden for EU ved at etablere en juridisk ramme for anerkendelse og accept af elektroniske identifikations- og tillidstjenester på tværs af medlemsstaterne.

Forbedre Sikkerhed og Tillid
Reguleringen fastsætter standarder for elektroniske signaturer, elektroniske segl, elektroniske tidsstempel og elektroniske dokumenter med det formål at sikre sikkerheden og pålideligheden af elektroniske transaktioner.

Fremme Innovation 
eIDAS opfordrer til udviklingen og vedtagelsen af sikre metoder til elektronisk identifikation og autentifikation, hvilket kan fremme innovation og vækst i den digitale økonomi.

Centrale komponenter i eIDAS

Elektroniske Signaturer eIDAS definerer tre typer elektroniske signaturer med forskellige niveauer af sikkerhed: enkle elektroniske signaturer, avancerede elektroniske signaturer og kvalificerede elektroniske signaturer. Kvalificerede elektroniske signaturer har det højeste niveau af juridisk anerkendelse.

Elektroniske Segl 
eIDAS giver en ramme for brugen af elektroniske segl af juridiske enheder til at sikre elektroniske dokumenter og data.

Tillidstjenester
Reguleringen fastlægger krav til udbyderen af tillidstjenesten, herunder kvalificerede udbydere, der tilbyder tjenester som elektroniske signaturer, elektroniske segl, elektroniske tidsstempler og autentifikation af websteder.

Gensidig Anerkendelse
eIDAS etablerer princippet om gensidig anerkendelse, hvilket betyder, at elektroniske identifikations- og tillidstjenester, der er i overensstemmelse med reguleringen i én EU-medlemsstat, bør anerkendes og accepteres i andre medlemsstater.

eIDAS er vigtig for at fremme væksten af den digitale økonomi inden for EU ved at skabe en juridisk ramme, der fremmer tillid og tryghed til elektroniske transaktioner. Det forenkler også elektroniske transaktioner på tværs af grænser og bidrager til udviklingen af et fælles europæisk digitalt marked.

Kom i gang med digital signering. 10 månedlige underskrifter og ubegrænset brugere
129,- DKK

keyboard_arrow_up