Addo Sign til revision, regnskab og inkasso

Strømlin arbejdsgange med digitale underskrifter, aftaler og formularer, hvad end det er erklæringsydelser, gennemgange eller opstillinger og giv kunden en bedre og mere pålidelig oplevelse.

Start i dag  Book demo

Effektiv eSignerings løsning til revision, bogføring og inkasso

Addo Sign er den nemmeste og mest avancerede løsing, der på én og samme tid kan skabe det bedste overblik over distrubuering af dokumenter. Hvad end de skal underskrives, udfyldes eller blot håndteres følsomt. Ubegrænset antal brugere er inkluderet, så du nemt kan anvende det på tværs af din organisation og i alle afdelinger.

Flows med flere underskrivere

Enkelt at distribuere dokumenter og indhente underskrifter fra flere parter på det samme dokument. Fx i forbindelse med godkendelse af årsregskaber eller erklæringer.

Ikon

Sikker og juridisk gyldighed

Addo Sign lever op til alle relevante lovkrav og standarder for elektroniske signaturer. Dette sikrer, at underskrevne dokumenter har den nødvendige juridiske gyldighed og integritet samt at følsomme dokumenter kan distribueres på en sikker og pålidelig måde. 

Ikon

Overblik og hændelseslog

Platformen giver mulighed for nem sporbarhed af underskrevne dokumenter samt effektiv dokumenthåndtering. Revisionsspor og audit trails kan let genereres og administreres, hvilket er afgørende for brancher med strenge reguleringskrav. 

Ikon

Automatiske påmindelser

Send automatisk påmindelser til modtager, så du hurtigere får underskrevet dokumenter retur. Undgå at have for mange igangværende sager på samme tid og reducer tiden spildt på at sende rykkere.

Ikon

Digitale signature

Addo Sign gør det muligt for virksomheder at automatisere og digitalisere underskrivelsesprocessen for dokumenter - uanset type af dokument. Dette sparer tid og ressourcer, da man undgår manuelle processer med papirbaserede dokumenter.

Ikon

Opret skabeloner

Automatiser dine gentagne kontrakter og aftaler, så du hurtigere kan udarbejde dokumenter og indhente informationer til kontraktflows eller informationsindsamling.

Ikon

"Efter vi hos Midtjysk Revision er begyndt at bruge Addo Sign har vi oplevet positiv respons fra vores kunder."

Registreret Revisor
Midtjysk Revision

Succes med digital signering i revisionsbranchen

Med Addo Sign har Midtjysk Revision skabt bedre overblik over dokumenter, der afventer underskrift. Hvis der er flere personer, der skal underskrive, kan de nemt se, hvem der mangler eller hvem den næste, der skal underskrive, er. Samtidig har de tilføjet automatiske påmindelser, så de ikke skal bekymre sig om, at påminde modtager. Dette har reduceret antallet af igangværende sager, og at de generelt bliver behandlet hurtigere end tidligere.

Læs mere her

Det får du ud af at underskrive digitalt

Som revisor kan der være flere fordele ved at underskrive dokumenter digitalt med klienter. Med avancerede kryptografiske signaturer og revisionsspor sikrer Addo Sign, at alle underskrevne dokumenter er beskyttet mod manipulation eller forfalskning. Desuden muliggør Addo Sign en mere strømlinet revisionsproces, så det er nemt at organisere, tracke og arkivere alle underskrevne dokumenter direkte fra platformen, hvilket reducerer administrative byrder og forbedrer sporbarheden i hele processer.

Fleksible dokument- og underskriftsflows

Med Addo Sign er det nemt at distribuerer dokumenter, der skal underskrives. Du får fuldt overblik over underskriftsprocessen og dokumentets status, samt kontrol over rækkefølgen for hvem der skal underskrive hvornår. Dette er uanset, hvilke dokumenter der er tale om.

Kontrakter: Købsaftaler, lejekontrakter, ansættelseskontrakter, entreprisekontrakter osv.

Testamenterklæringer: Sundhedsfuldmagter, livstestamenterklæringer, forvaltningsfuldmagter osv.

Virksomhedsdokumenter: Stiftelsesdokumenter, vedtægter, generalforsamlingsreferater, direktørerklæringer osv.

Retssager og retsmøddokumenter: Stævninger, svarskrifter, vidneerklæringer, domme osv.

Ejer- og aktionæraftaler: Ejeroverenskomster, aktionærers aftaler, udbyttepolitikker osv.

Familieretsdokumenter: Skilsmisseskrivelser, forældreansvarsaftaler, adoptionspapirer, ægtepagter osv.

Finansielle dokumenter: Låneaftaler, garantier, købsaftaler for værdipapirer osv.

Erklæringer og attester: Erklæringer om overholdelse af lovgivning, juridiske attester osv.

Beskatningsdokumenter: Skatteaftaler, skatteoplysninger, skattedeklarationer osv.

Ejendomsdokumenter: Skøder, pantebreve, lejekontrakter, servitutter osv.

Forsikringsdokumenter: Forsikringspolicer, forsikringskrav, forsikringsaftaler osv.

Miljødokumenter: Miljøvurderingsrapporter, miljøgodkendelser, miljølicenser osv.

Reguleringsdokumenter: Overenskomster, statutter, reguleringsbekendtgørelser, forordninger osv.

Selskabsdokumenter: Generalforsamlingsreferater, bestyrelsesmødeprotokoller, beslutninger om ændring af kapital, vedtægter osv.

Samarbejdsaftaler: Samarbejdsaftaler, joint venture-aftaler, konsortieaftaler osv.

Arbejdsdokumenter: Ansættelseskontrakter, arbejdsreglementer, sikkerhedspolitikker osv.

Brug Addo Form til nemt at indhente informationer

Addo Form er formularer, der gør det muligt for modtageren at uploade billeder, filer og informationer samt underskrive digitalt. Indhent informationer og overfør dem direkte til virksomhedens PDF'er, således at slutdokumentet designes fuldstændigt efter eget ønske. På denne måde skal modtager kun koncentrere sig om at udfylde informationerne.

Læs mere om Addo Forms

Legitimitet og databeskyttelse i topklasse

Addo Sign overholder fuldt ud både de tekniske og juridiske krav i GDPR og persondataforordningen. Derfor vil følsomme personoplysninger aldrig blive sendt som en simpel tekst.

Til gengæld bliver alle transaktioner og handlinger automatisk registreret, så du altid har fuld kontrol over dokumentationen.

Ubegrænset brugere

Opret flere brugere under én konto uden ekstra omkostninger og med nem rettighedsstyring.

Sikker identifikation

Modtager kan identificere sig med MitID, når de skal underskrive dokumenter digitalt.

Databeskyttelse

Addo Sign håndterer databrug og opbevaring i overensstemmelse med GDPR.
keyboard_arrow_up