Addo Sign i juridiske ydelser og aftaler

Effektiv, sikker og juridisk gyldig digital signering, som reducerer risici og øger tilliden i dine forretningsmæssige og juridiske transaktioner.

Start i dag  Book demo

Effektiv eSignerings løsning til jurister

Addo Sign er den nemmeste og mest avancerede løsning, der på én og samme tid kan skabe det bedste overblik over distribution og underskrivning af dokumenter. Hvad end de skal underskrives, udfyldes eller blot håndteres følsomt. Ubegrænset antal brugere er inkluderet, så du nemt kan anvende det på tværs af din organisation og i alle afdelinger.

Sikker digital underskrift

Digital signering med kryptering og verifikationsmetoder, sikre at underskrifterne er autentiske og ikke kan manipuleres.

Ikon

Flows og flere underskrivere

Enkelt at distribuere dokumenter og indhente underskrifter fra flere parter. Fx i forbindelse med godkendelse af årsregskab.

Ikon

Overblik og hændelseslog

Komplet overblik over dine underskriftsforløb. Se hvem som har åbnet dokumenter, om de er læst og underskrevet. 

Ikon

CPR-validering

CPR-validering er, som navnet antyder, en funktion til at validere en person på deres CPR-nummer. Funktionen kan dermed bruges til at tjekke identiteten på en person og validere at vedkommende er hvem de siger, at de er inden de underskriver dokumenter eller udfylder formularer.

Ikon

Opret skabeloner

Automatiser dine gentagne kontrakter og aftaler, så du hurtigere kan udarbejde dokumenter og indhente informationer til informationsindsamling/KYC, aftaler og kontrakter eller massedistribution.

Ikon

Automatiske påmindelser

Send automatisk påmindelser til modtager, så du hurtigere får underskrevet dokumenter retur. Undgå at have for mange igangværende sager på samme tid og reducer tiden spildt på at sende rykkere.

Ikon

"Vi effektiviserer vores forretning ved at tilbyde klienterne en enkel og nem måde at underskrive aftaler digitalt. Klienterne kan således underskrive kontrakter, aftaler, årsregnskaber, protokoller eller lignende med digital underskrift, på det medie de foretrækker, og når de har tid.​"

Managing partner
Bird&Bird

Send nemt dokumenter til forskellige modtagere med brevflet og masseudsendelse

Med mail merge kan du lave en masseudsendelse med blot et par klik og sende de samme dokumenter til flere modtagere. Uanset om det drejer sig om juridiske nyheder, lovgivningsmæssige dokumenter eller klientmeddelelser.

Når alle parter har underskrevet dokumentet, modtager de en elektronisk kopi. Dokumentet bliver også automatisk arkiveret direkte i dit sags- og dokumenthåndteringssystem.

 

Det får du ud af at underskrive digitalt

Som jurist kan der være flere fordele ved at underskrive dokumenter digitalt med klienter. Først og fremmest giver digital underskrivelse af dokumenter en langt større fleksibilitet og bekvemmelighed både for dig som jurist og for dine klienter. Dette eliminerer behovet for fysisk tilstedeværelse eller forsendelse af papirdokumenter, hvilket sparer tid og ressourcer.

Desuden kan digital underskrivelse forbedre sikkerheden og integriteten af dokumenterne. Avancerede digitale underskriftsteknologier sikrer, at dokumenterne forbliver uforandret og ikke kan manipuleres, og de tilbyder ofte en høj grad af kryptering for at beskytte fortroligheden.

Digital underskrivelse kan også bidrage til at forbedre arbejdsgange og effektivitet. Med elektroniske underskrifter kan dokumenter hurtigt distribueres til klienter og andre relevante parter, og underskrifter kan indhentes og bekræftes i realtid, hvilket reducerer ventetiden og forsinkelserne.

Endelig kan digital underskrivelse hjælpe med at skabe et mere organiseret og struktureret dokumentstyringssystem. Elektroniske dokumenter kan nemt arkiveres og opbevares sikkert i elektroniske systemer, hvilket gør det nemt at finde og tilgå dem ved behov.

Samlet set kan digital underskrivelse af dokumenter forbedre både arbejdsgange og klientoplevelse, samtidig med at det sikrer overholdelse af lovgivningen og høj kvalitet i juridiske processer.

Juridiske dokumenter som kan underskrives og håndteres digitalt i Addo Sign

Prøv gratis Kontakt os

Kontrakter: Købsaftaler, lejekontrakter, ansættelseskontrakter, entreprisekontrakter osv.

Testamenter og testamentariske dokumenter: Testamenter, livstestamenter, tillæg til testamenter osv.

Testamenterklæringer: Sundhedsfuldmagter, livstestamenterklæringer, forvaltningsfuldmagter osv.

Virksomhedsdokumenter: Stiftelsesdokumenter, vedtægter, generalforsamlingsreferater, direktørerklæringer osv.

Immaterielle rettighedsdokumenter: Patentansøgninger, varemærkeregistreringer, ophavsretslicensaftaler osv.

Retssager og retsmøddokumenter: Stævninger, svarskrifter, vidneerklæringer, domme osv.

Familieretsdokumenter: Skilsmisseskrivelser, forældreansvarsaftaler, adoptionspapirer, ægtepagter osv.

Finansielle dokumenter: Låneaftaler, garantier, købsaftaler for værdipapirer osv.

Erklæringer og attester: Erklæringer om overholdelse af lovgivning, juridiske attester osv.

Licensaftaler: Softwarelicensaftaler, franchiselicensaftaler, licensaftaler for intellektuel ejendom osv.

Beskatningsdokumenter: Skatteaftaler, skatteoplysninger, skattedeklarationer osv.

Ejendomsdokumenter: Skøder, pantebreve, lejekontrakter, servitutter osv.

Forsikringsdokumenter: Forsikringspolicer, forsikringskrav, forsikringsaftaler osv.

Miljødokumenter: Miljøvurderingsrapporter, miljøgodkendelser, miljølicenser osv.

Reguleringsdokumenter: Overenskomster, statutter, reguleringsbekendtgørelser, forordninger osv.

Selskabsdokumenter: Generalforsamlingsreferater, bestyrelsesmødeprotokoller, beslutninger om ændring af kapital, vedtægter osv.

Eksport- og importdokumenter: Handelsaftaler, eksport- og importlicensaftaler, tolddokumenter osv.

Samarbejdsaftaler: Samarbejdsaftaler, joint venture-aftaler, konsortieaftaler osv.

Arbejdsdokumenter: Ansættelseskontrakter, arbejdsreglementer, sikkerhedspolitikker osv.

Ejer- og aktionæraftaler: Ejeroverenskomster, aktionærers aftaler, udbyttepolitikker osv.

Effektivt for dig og dine klienter

Der er ikke behov for papirarbejde, scanning eller tidsspilde. Glæd dine kunder med en enkel og hurtig underskriftsproces, der sikrer den bedste juridiske beskyttelse. Som advokat er der mange dokumenter, der skal underskrives dagligt, enten af dig eller af dine klienter. Det kan hurtigt tage meget tid at sende dokumenterne frem og tilbage samt at holde styr på dem - den proces bliver lettere med Addo Sign.

Legitimitet og databeskyttelse i topklasse

Addo Sign overholder fuldt ud både de tekniske og juridiske krav i GDPR og persondataforordningen. Derfor vil følsomme personoplysninger aldrig blive sendt som en simpel tekst.

Ligeledes bliver alle transaktioner og handlinger automatisk registreret, så du altid har fuld kontrol over dokumentationen.

Ubegrænset brugere

Opret flere brugere under én konto uden ekstra omkostninger og med nem rettighedsstyring.

Sikker identifikation

Modtager kan identificere sig med MitID, når de skal underskrive dokumenter digitalt.

Databeskyttelse

Addo Sign håndterer databrug og opbevaring i overensstemmelse med GDPR.

Advokatens effektive løsning til retssager

Legatize, er et produkt af twoday ligesom Addo Sign og er skabt i samarbejde med nogle af Danmarks førende advokathuse. Legatize er en digital løsning, der understøtter advokathuse i den forbedrende fase, i form af dannelse af ekstrakter, materialesamlinger og hjælpebilag, samt hovedforhandlingen i retssalen i form af forelæggelse, bevisførelse og den mundtlige præsentation.

Læs mere om Legatize her

Jurediske dokumenter som kan underskrives og håndteres digitalt i Addo Sign

Prøv gratis Kontakt os

Kontrakter: Købsaftaler, lejekontrakter, ansættelseskontrakter, entreprisekontrakter osv.

Testamenter og testamentariske dokumenter: Testamenter, livstestamenter, tillæg til testamenter osv.

Testamenterklæringer: Sundhedsfuldmagter, livstestamenterklæringer, forvaltningsfuldmagter osv.

Virksomhedsdokumenter: Stiftelsesdokumenter, vedtægter, generalforsamlingsreferater, direktørerklæringer osv.

Immaterielle rettighedsdokumenter: Patentansøgninger, varemærkeregistreringer, ophavsretslicensaftaler osv.

Retssager og retsmøddokumenter: Stævninger, svarskrifter, vidneerklæringer, domme osv.

Familieretsdokumenter: Skilsmisseskrivelser, forældreansvarsaftaler, adoptionspapirer, ægtepagter osv.

Finansielle dokumenter: Låneaftaler, garantier, købsaftaler for værdipapirer osv.

Erklæringer og attester: Erklæringer om overholdelse af lovgivning, juridiske attester osv.

Licensaftaler: Softwarelicensaftaler, franchiselicensaftaler, licensaftaler for intellektuel ejendom osv.

Beskatningsdokumenter: Skatteaftaler, skatteoplysninger, skattedeklarationer osv.

Ejendomsdokumenter: Skøder, pantebreve, lejekontrakter, servitutter osv.

Forsikringsdokumenter: Forsikringspolicer, forsikringskrav, forsikringsaftaler osv.

Miljødokumenter: Miljøvurderingsrapporter, miljøgodkendelser, miljølicenser osv.

Reguleringsdokumenter: Overenskomster, statutter, reguleringsbekendtgørelser, forordninger osv.

Selskabsdokumenter: Generalforsamlingsreferater, bestyrelsesmødeprotokoller, beslutninger om ændring af kapital, vedtægter osv.

Eksport- og importdokumenter: Handelsaftaler, eksport- og importlicensaftaler, tolddokumenter osv.

Samarbejdsaftaler: Samarbejdsaftaler, joint venture-aftaler, konsortieaftaler osv.

Arbejdsdokumenter: Ansættelseskontrakter, arbejdsreglementer, sikkerhedspolitikker osv.

Ejer- og aktionæraftaler: Ejeroverenskomster, aktionærers aftaler, udbyttepolitikker osv.

Klar til at komme i gang?

Prøv gratis Kontakt os

keyboard_arrow_up