Digital signering og blanketter i forsyningssektoren

Minimer omkostningerne og skab effektive arbejdsgange for medarbejdere, myndigheder, entreprenører og kunder.

Book demo

Effektivisering af arbejdsgange hos forsyningsselskaber 

Forsyningsselskaber står over for mange situationer, hvor det er nødvendigt at indsamle oplysninger og underskrifter på dokumenter. Addo Sign kan automatisere og styrke forretningen på det område og vi gør det allerede for mange forsyningsselskaber.

Produkter som optimerer hverdagen

 
Digital signering
 
Digitale formularer
 
Send dokumenter til e-Boks
 
Send dokumenter til mit.dk

Fordele ved digital signering og online blanketter 

Forsyningsselskaber står over for mange situationer, hvor det er nødvendigt at indsamle oplysninger og underskrifter på dokumenter. Det er her Addo Sign kan styrke og automatisere forretningen på en sådan måde, at det kommer til gavn for både forretningen og kunderne.

Book demo

Kundeindmeldelses-kontrakter

Når kunder tilmelder sig tjenester som elektricitet, vand, gas eller varme, skal de underskrive aftaler, der specificerer vilkår for forsyning og priser.

Ændring af kundeoplysninger

Ændringer i kundeoplysninger, såsom adresseændringer eller ændring af faktureringsoplysninger, kræver ofte kundernes godkendelse.

Forbrugs-overenskomster

Specifikke aftaler om forbrugsmønstre, spidsbelastningsperioder eller forsyningsgarantier kan kræve kundens underskrift.

Afbrydelse og genetablering af tjenester

Ved afbrydelse af tjenester på grund af manglende betaling eller genetablering efter betaling skal der ofte indgås aftaler, der kan kræve underskrifter.

Tilslutningsaftaler

Når nye ejendomme tilsluttes netværket, kræves der underskrifter på tilslutningsaftaler, der dækker tekniske specifikationer og tilslutningsgebyrer.

Servicekontrakter

Vedligeholdelse og service af infrastruktur som målere, ledninger og rør kan kræve servicekontrakter, der skal underskrives af både kunden og forsyningsselskabet.

Programmer for energieffektivitet

Deltagelse i programmer for energibesparelse eller vedvarende energi kan kræve underskrifter på aftaler om vilkår og betingelser.

Nødreaktionsplaner

I situationer med strømsvigt eller andre nødsituationer kan der kræves underskrifter på dokumenter, der relaterer til beredskabsplaner og -protokoller.

Gravetilladelser

Indhent nødvendige tilladelser hos kunder, myndigheder og entreprenører i forbindelse med anlægsarbejde, og få fuldstændig styr på processer og dokumentationen.

"Hos Aalborg Forsyning er Addo Sign med til at optimere vores administrative processer. Addo Signs digitale underskrifts-løsning er fleksibel i forhold til, at den fungerer fra flere forskellige devices - både computer, mobil og Ipad.​"

Kontrakt- og indkøbschef
Aalborg Forsyning

Effektivitet og hurtighed

Digital signering muliggør hurtig og effektiv godkendelse af kontrakter og dokumenter. Dette er essentielt for energiselskaber og andre forsyningsvirksomheder, hvor tidsfølsomme beslutninger og kontraktgodkendelser ofte spiller en kritisk rolle i vedligeholdelse af infrastrukturen og sikring af kontinuerlig service.

Ikon

Sikkerhed og overholdelse af lovgivning

Sikkerheden i digitale signaturer er høj, da de benytter krypteringsteknologier og unikke identifikationer for hver bruger. Dette sikrer, at dokumenter ikke kan forfalskes, og at signaturerne er juridisk bindende. Overholdelse af nationale og internationale lovgivninger om databeskyttelse og privatliv sikres ligeledes, hvilket er kritisk for regulerede industrier som forsyningsselskaber.

Ikon

Miljøvenlig og omkostningseffektiv

Ved at minimere behovet for papirbaserede processer bidrager digital signering til miljøbeskyttelse og reducerer omkostningerne til trykning, forsendelse og opbevaring af fysiske dokumenter. Dette understøtter også selskabernes bæredygtighedsinitiativer og mål om at reducere deres miljøaftryk.

Ikon

Tilgængelighed og fleksibilitet

Medarbejdere i drifts- og forsyningsselskaber arbejder ofte på farten eller på distancerede lokationer. Digital signering tillader dem at underskrive dokumenter fra enhver enhed og lokation, hvilket sikrer at forretningsprocesser kan fortsætte uafbrudt, uanset medarbejdernes fysiske placering.

Ikon

Integrering med andre systemer

Digitale signaturløsninger kan nemt integreres med andre IT-systemer, hvilket sikrer et sømløs workflow og datastrøm mellem forskellige afdelinger og systemer. Integrationen kan forbedre dataintegriteten og reducere risikoen for fejl.

Ikon

Private og offentlige blanketter

Addo Forms kan udover at blive sendt på mail også tilgås direkte fra en hjemmeside via et offentligt link og indgå som en fast blanket, som alle kan tilgå og udfylde. Dette giver mening, hvis der er tale om en tilmeldingsblanket, flytteblanket eller en anden situation, hvor der skal indsamles strukturerede informationer.

Ikon

Kontrakter, online blanketter og aftaler

Underskriv enterprisekontrakter nemt og bekvemt, og anvend elektroniske blanketter til indhentning af oplysninger og foto dokumentation. Der er mange muligheder for at effektivisere hverdagen. 

Book demo

Legitimitet og databeskyttelse i topklasse

Addo Sign overholder fuldt ud både de tekniske og juridiske krav i GDPR og persondataforordningen. Derfor vil følsomme personoplysninger aldrig blive sendt som en simpel tekst.

Til gengæld bliver alle transaktioner og handlinger automatisk registreret, så du altid har fuld kontrol over dokumentationen.

Ubegrænset brugere

Opret flere brugere under én konto uden ekstra omkostninger og med nem rettighedsstyring.

Sikker identifikation

Modtager kan identificere sig med MitID, når de skal underskrive dokumenter digitalt.

Databeskyttelse

Addo Sign håndterer databrug og opbevaring i overensstemmelse med GDPR.
keyboard_arrow_up