Addo Sign til den finansielle sektor

Strømlin arbejdsgange med digitale underskrifter, aftaler og formularer, hvad end det er fuldmagter, købsaftaler, massedistribution eller indhentning af information og giv kunden en bedre og mere pålidelig oplevelse.

Start i dag  Book demo

Effektiv eSignerings løsning til jurister

Addo Sign er den nemmeste og mest avancerede løsning, der på én og samme tid kan skabe det bedste overblik over distribution og underskrivning af dokumenter. Hvad end de skal underskrives, udfyldes eller blot håndteres følsomt. Ubegrænset antal brugere er inkluderet, så du nemt kan anvende det på tværs af din organisation og i alle afdelinger.

"Det er især i de lidt større opgaver/projekter, hvor det kræver en masseudsendelse samt brevfletning på alle vores ansatte, at vi har mærket en stor forskel. Det er en fornøjelse, at vi kan følge med i alt, hvad vi laver i Addo Sign overblikket, hvad end det er.​"

HR-generalist
Nicoline Petz

Indhent nemt informationer med Addo Forms

Indhent informationer og overfør dem direkte til virksomhedens egne PDF'er, således at slutdokumentet kan designes fuldstændigt efter eget ønske, hvad end det er købsaftaler, fuldmagter, årsopgørelser eller lignende. På denne måde skal modtager kun koncentrere sig om at udfylde informationerne.

Læs mere om Addo Forms

Sikker og juridisk gyldighed

Addo Sign lever op til alle relevante lovkrav og standarder for elektroniske signaturer. Dette sikrer, at underskrevne dokumenter har den nødvendige juridiske gyldighed og integritet samt at følsomme dokumenter kan distribueres på en sikker og pålidelig måde. 

Ikon

CPR-validering

CPR-validering er, som navnet antyder, en funktion til at validere en person på deres CPR-nummer. Funktionen kan dermed bruges til at tjekke identiteten på en person og validere at vedkommende er hvem de siger, at de er inden de underskriver dokumenter eller udfylder formularer.

Ikon

Opret skabeloner

Automatiser dine gentagne kontrakter og aftaler, så du hurtigere kan udarbejde dokumenter og indhente informationer til informationsindsamling/KYC, aftaler og kontrakter eller massedistribution.

Ikon

Automatiske påmindelser

Send automatisk påmindelser til modtager, så du hurtigere får underskrevet dokumenter retur. Undgå at have for mange igangværende sager på samme tid og reducer tiden spildt på at sende rykkere.

Ikon

Flows med flere underskrivere

Enkelt at distribuere dokumenter og indhente underskrifter fra flere parter på det samme dokument. Fx i forbindelse med fuldmagter, beviser eller erklæringer.

Ikon

Hændelseslog

Med hændelsesloggen kan du få overblik over, hvilke aktiviteter din modtager har udført fra oprettelse til afslutning af transaktionen. Eksempelvis, hvornår dokumenterne er blevet åbnet, underskrevet eller distribueret.

Ikon

Send nemt dokumenter til forskellige modtagere med brevflet og masseudsendelse

Med mail merge kan du lave en masseudsendelse med blot et par klik og sende de samme dokumenter til flere modtagere. Uanset om det drejer sig om indkaldelse til generalforsamling, udsendelse af referater, vedtægter og lignende eller ændringer i vilkår og betingelser.

Når alle parter har underskrevet dokumentet, modtager de en elektronisk kopi. Dokumentet bliver også automatisk arkiveret direkte i dit sags- og dokumenthåndteringssystem.

 

Distribuer dokumenter direkte til Digital Post og MitID

Med en Digital Post-integration bliver du som offentlig myndighed klar til at distribuere dokumenter til digital signering. Du kan dermed møde borgerne i overensstemmelse med de fællesoffentlige principper for anvendelse af digital post, også når det gælder indhentning af elektronisk underskrift på dokumenter.

Læs mere om Digital Post

Det får du ud af at underskrive digitalt

Som bank- eller finansiel rådgiver kan der være flere fordele ved at klienter og kunder underskriver dokumenter digitalt. Med avancerede kryptografiske signaturer og revisionsspor sikrer Addo Sign, at alle underskrevne dokumenter er beskyttet mod manipulation og forfalskning. Desuden muliggør Addo Sign en mere strømlinet proces af dokumenthåndtering, så det er nemt at organisere, tracke og arkivere alle underskrevne dokumenter direkte fra platformen, hvilket reducerer administrative byrder og forbedrer sporbarheden i hele processer.

Fleksible dokument- og underskriftsflows

Med Addo Sign er det nemt at distribuerer dokumenter, der skal underskrives. Du får fuldt overblik over underskriftsprocessen og dokumentets status, samt kontrol over rækkefølgen for hvem der skal underskrive hvornår. Dette er uanset, hvilke dokumenter der er tale om.

Kontrakter: Købsaftaler, lejekontrakter, ansættelseskontrakter, entreprisekontrakter osv.

Testamenter og testamentariske dokumenter: Testamenter, livstestamenter, tillæg til testamenter osv.

Testamenterklæringer: Sundhedsfuldmagter, livstestamenterklæringer, forvaltningsfuldmagter osv.

Virksomhedsdokumenter: Stiftelsesdokumenter, vedtægter, generalforsamlingsreferater, direktørerklæringer osv.

Familieretsdokumenter: Skilsmisseskrivelser, forældreansvarsaftaler, adoptionspapirer, ægtepagter osv.

Finansielle dokumenter: Låneaftaler, garantier, købsaftaler for værdipapirer osv.

Beskatningsdokumenter: Skatteaftaler, skatteoplysninger, skattedeklarationer osv.

Ejendomsdokumenter: Skøder, pantebreve, lejekontrakter, servitutter osv.

Reguleringsdokumenter: Overenskomster, statutter, reguleringsbekendtgørelser, forordninger osv.

Forsikringsdokumenter: Forsikringspolicer, forsikringskrav, forsikringsaftaler osv.

Selskabsdokumenter: Generalforsamlingsreferater, bestyrelsesmødeprotokoller, beslutninger om ændring af kapital, vedtægter osv.

Legitimitet og databeskyttelse i topklasse

Addo Sign overholder fuldt ud både de tekniske og juridiske krav i GDPR og persondataforordningen. Derfor vil følsomme personoplysninger aldrig blive sendt som en simpel tekst.

Til gengæld bliver alle transaktioner og handlinger automatisk registreret, så du altid har fuld kontrol over dokumentationen.

keyboard_arrow_up